Rossini’nin 28 yaşındayken bestelediği ve meslek hayatının en önemli reformunu gerçekleştirdiği opera olan II. Mehmet, Türklerle ilgili eserler arasında en önemlilerinden biri olarak kabul edilir. Besteci II. Mehmet’i Napoli’de yaşadığı ve zirvede olduğu, ardı ardına operalar bestelediği (bir yılda dört opera!) bir dönemde bestelemiş. Konu, gerçek bir tarihi olaya dayanıyor. Sultan II. Mehmet dışında, operanın konusunda yer alan Erisso ve Calbo da gerçek kişiler.

Konu, Venediğin hâkimiyetindeki Eğriboz’un (Negroponte) kuşatılması (1470) sırasında geçer. Bizanslı Anna’yı babası, Venedik’li bir askerle evlendirmek ister; oysa Anna, Korint’te karşılaştığı bir genci sevmektedir. Kendini Uberto olarak tanıtan gencin, sonradan Sultan II. Mehmet olduğu ortaya çıkar. Dönemin eğilimlerine uygun olarak, eserde aşk ile görev arasındaki çelişki ve Sultan’ın insancıl yapısı vurgulanır.

keyboard_arrow_up