RICHARD BRAUTIGAN (BIG SUR’UN GÜNEYLİ GENERALİ) Big Sur’un Güneyli Generali” romanında, Jesse isimli karakterin gözünden Lee Mellon’un hayatı anlatılır ve eserde sıkça “Beat Kuşağı”ndan motiflere rastlanır. “Beat Kuşağı,” 1950-60 yılları arasında belirgin hâle gelmiştir. Oluşumun çıkış noktası ise New York’tur. Doğaçlama, açık cinsellik ve uyuşturucu…